Kyläyhdistys Terälahden Seutu ry on 16.3.2021 allekirjoittanut sopimuksen valokuituverkon rakentamisesta laajakaistaoperaattori ja verkkorakentaja ElmoNet Oy:n kanssa. Verkon rakentamisen valmistelu alkaa välittömästi. Tavoiteaika hankkeen valmistumiselle on elokuussa 2022. Hankkeen toteutusalueella otetaan edelleen mukaan jälkiliittyjiä 13.6.2021 saakka.

Terälahden Seutu ry kilpailutti verkon rakentamisen maaliskuussa 2020 ja jätti 31.3.2020 hakemuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuesta Pirkanmaan ELY-keskukseen. Myönteinen päätös Euroopan unionin ja kansallisen tuen myöntämisestä saatiin 8.3.2021.

”Viimeinkin saatu tuki on hyvä tulos vuosia kestäneessä valokuidun selvitystyössä Teiskossa”, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Matti Järvinen. ”Hankkeen toteutuminen täällä maaseutualueella on etätyön ja asumisen kannalta todella iso asia.”

Valokuituverkko rakennetaan aluksi 113 määräaikaan (30.3.2020) mennessä sitoutuneelle liittyjälle postinumeroalueilla 34260 ja 34270.  Myös taloudellisesti kannattavat jälkiliittyjäryhmät otetaan mukaan. ElmoNet vastaa rakentamisesta ja toimii verkko-operaattorina eli vastaa verkon ylläpidosta ja huollosta sekä tarjoaa verkkopalveluita.

Noin 70 % verkosta rakennetaan yhteiskaivuuna Tampereen Sähköverkon kanssa sen siirtäessä alueella ilmajohtoja maahan. Osa yhteiskaivuusta on jo toteutettu viimeisen puolen vuoden aikana.

Hankehakemuksen jättämisen jälkeen sitoumuksia on tullut useita, ja jälkiliittyjiä toivotaan vielä runsaasti kesäkuun 13. päivään mennessä. Jälkiliittyjien mukaan ottamisesta päätetään tapauskohtaisesti. Verkkoa voidaan jo tällä tietoa laajentaa osalle jälkiliittyjistä.

”Mitä useampi talo samalta kylältä sitoutuu, sitä useampi voidaan ottaa mukaan”, liittyjäsitoumuksia vastaanottava Erkki Eskola painottaa ja kehottaa kiinnostuneita olemaan aktiivisia mahdollisimman pian. ”Siinä vaiheessa, kun kaivinkone ohittaa postilaatikon, on valitettavasti myöhäistä muuttaa verkkosuunnitelmaa.”

Jälkiliittyjien sitoumukset tehdään lomakkeella, jonka voi ladata verkkosivulta www.teisko.net. Verkkosivun kautta myös tiedotetaan säännöllisesti hankkeen etenemisestä.

Lisätietoja hankkeesta: hankkeen projektipäällikkö Matti Järvinen/ Terälahden Seutu ry, p. 0400 317 810

Sopimuksen allekirjoitustilaisuus pidettiin Kiviojan Helmessä tiistaina 16.3.2021. Kuvassa vasemmalla Terälahden Seutu ry:n puheenjohtaja Matti Järvinen ja oikealla ElmoNet Oy:n toimitusjohtaja Juha Ahoniemi.