Hanke koskee liittymiä seuraavilta alueilta:

Etelässä: Kääniemi, Kuusniemi, muu Paarlahden pohjoispuoli.

Pohjoisessa: Kapee, Pohjankapee, Honkaniemi, Pitkonniemi, Salminiemi, Myyrysniemi.

Hankkeen kilpailutus on tehty, ja rahoitushakemus jätetty Pirkanmaan ELY-keskukselle määräaikaan mennessä 30.9.2021. Rahoituspäätöstä odotetaan.