Elisa on nyt tammikuussa mainostanut näkyvästi 5G-verkkoaan Terälahdessa. Monien muiden
tavoin mekin olimme aiemmin siinä käsityksessä, että 5G ei voisi olla haja-asutusalueiden ratkaisu
sen muutamiin satoihin metreihin rajoittuvan kantaman vuoksi. Asiassa on kuitenkin tapahtunut
teknologista kehitystä ja teleoperaattorit rakentavatkin nyt 5G-verkkoja haja-asutusalueille
käyttäen alempaa taajuusaluetta, joka mahdollistaa pidemmän kantaman. Samalla kuitenkin
valitettavasti menetetään joitakin 5G:n hyviä ominaisuuksia. Olennaisimpana näistä on lupaus
korkeista nopeuksista.

Radioteknologiaan perustuvat yhteystavat, kuten 4G ja 5G, eivät pysty kumoamaan fysiikan
lakeja. Mitä kauempana tukiasemasta olet, sitä enemmän signaali vaimenee ja sitä huonommin
netti toimii. Yksikään mobiilioperaattori ei lupaa, että 5G-liittymä toimii aina kaikissa olosuhteissa
mainostetulla nopeudella. Mobiiliverkkojen kantamaan vaikuttavat merkittävästi myös
maastonmuodot. Tämän vaikutuksen huomaa selkeästi operaattoreiden kuuluvuuskartoilta. Se,
että netti toimii hyvin naapurilla ei välttämättä tarkoita, että se toimisi hyvin sinulla. Näitä
vaikutuksia voidaan tietysti kompensoida oikein sijoitetulla ulkoantenneilla ja muilla teknisillä
ratkaisuilla. Käytännössä nopea 5G kotikäytössä vaatiikin aina kiinteän asennuksen.

Huolimatta 5G:n kehityksestä valokuitu pystyy edelleen tarjoamaan monella tavalla ylivertaisen
internet-kokemuksen. Yhteys toimii kaikille käyttäjille aina luvatulla nopeudella. Siihen eivät
vaikuta sääolosuhteet tai muiden yhtäaikaisten käyttäjien määrä. Valokuituverkossa tieto myös
liikkuu molempiin suuntiin samalla vauhdilla, joka on tärkeä ominaisuus monille käyttäjille varsinkin
nyt, kun erilaiset videopuhelut ovat lisääntyneet. Vaikka maastonmuodoilla onkin merkitys kuidun
rakentamiseen, pyrimme aktiivisesti saamaan kaikki halukkaat mukaan valokuituverkkoon.
Valokuituverkko on osa kiinteää infrastruktuuria, jolla on vaikutus myös kiinteistösi arvoon.
Valokuitu itsessään on vain keino tiedon siirtämiseen. Sen päälle voidaan nyt ja tulevaisuudessa
rakentaa erilaisia palveluita ja esimerkiksi internetyhteyksien nopeutta voidaan tulevaisuudessa
nostaa huomattavasti nykyisestä vain laitteita päivittämällä.

Terälahden Seutu ry jatkaa uusien asiakkaiden liittämistä valokuituverkkoon ja verkon
laajentamista kehittämishankkeiden avulla. Tavoitteena on rakentaa verkko, joka kattaa valtaosan
Paarlahden pohjoispuolisesta alueesta. Liittymällä mukaan valokuituun olet rakentamassa yhteistä
teiskolaista digitaalista tulevaisuutta ja mahdollistat Tampereen pohjoisen suuralueen
elinvoimaisuutta pitkälle eteenpäin.